Emin Şakir’in Tutuklanması ile ilgili Soru Önergesi

HDP grup başkanvekili ve İstanbul milletvekili Filiz Kerestecioğlu, Adalet Bakanı’na “Emin Şakir’in tutuklanması ile ilgili bir soru önergesi verdi. Soru önergesinin içeriği:

Aşağıdaki sorularıma Adalet Bakanı sayın Abdulhamit Gül tarafından Anayasa’nın 98’inci ve İçtüzüğün 96’ncı ve 99’uncu maddeleri gereğince yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim.

Küresel Barış ve Adalet Koalisyonu web tasarımcısı olan Devrimci Sosyalist İşçi Partisi (DSİP) üyesi Emin Şakir sosyalist yayınları web sitesinde arşivleme gerekçisiyle tutuklanmıştır. Dokümanların, bilgilerin korunması, erişilebilir olmasının sağlanması ve gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla topladığı arşivin suç sayılması ve bu tarihsel belgelerin yayılmasını engellemek aynı zamanda bu belgelerin yok edilmesine sebep olmaktadır. Emin Şakir Türkiye’deki tüm sol, sosyalist yayınların arşivini tutmakta, hazırladığı bu arşiv, yerel ve uluslararası alanda pek çok araştırmacı için önemli bir kaynak oluşturmaktadır. Emin Şakir’in tutuklanması ifade özgürlüğünün açıkça ihlalidir.

Bu bağlamda

  1. Emin Şakir hangi karar ile tutuklanmıştır?
  2. Emin Şakir’in tutuklanması ile siyasetin hafızasını ortadan kaldırmak mı amaçlanmaktadır?
  3. Yerel ve uluslararası alanda pek çok araştırmacı için önemli bir kaynak oluşturan arşivlerin tutuklanma gerekçesi olarak tutanaklara geçmesi Türkiye’nin ifade özgürlüğü alanındaki imajını daha fazla zedelememiş midir?
  4. Daha önce zaten yayınlanmış olan gazete ve dergilerin bir web sitesinde tekrar yayınlanmak bir suç mudur?

7 Aralık 2017